Holy Cross

Individual Game-by-Game Summaries


Total Tackles Game-by-Game


2009 Holy Cross Football Holy Cross Total Tackles Game-by-Game (as of Nov 28, 2009) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT GU SHU HARV NU BRWN DART CU FOR LEHIGH LAFAYETTBUCKNELL VU Marc. Rodriguez..... 75-27 102 8-0 3-1 3-2 2-3 10-2 5-1 9-3 9-7 10-2 6-2 5-4 5-0 Ant. DiMichele...... 70-12 82 6-0 6-4 10-2 9-1 DNP 5-0 2-0 7-2 DNP 9-0 9-3 7-0 Andrew Cialino...... 59-15 74 4-0 1-3 7-1 8-3 4-2 2-0 7-0 11-0 12-3 3-3 DNP DNP John Myrick......... 64-7 71 - 10-0 6-1 6-1 6-1 4-1 12-1 6-1 4-0 5-1 - 5-0 Jimmy Thomas........ 57-10 67 DNP - 4-0 3-1 5-0 5-1 5-2 10-2 5-3 7-0 4-0 9-1 Alex Johnson........ 49-6 55 2-0 8-0 4-0 3-1 3-1 1-1 3-1 8-0 4-1 3-1 5-0 5-0 Michael Wright...... 48-5 53 4-0 8-0 1-1 3-0 7-0 1-0 4-1 10-0 5-1 2-0 1-0 2-2 Ant. Campbell....... 33-6 39 4-0 2-0 3-0 2-1 2-2 1-1 3-0 - 3-0 - 7-1 6-1 Mude Ohimor......... 27-7 34 2-1 0-1 2-0 4-0 3-0 4-1 3-1 1-0 1-2 2-0 4-1 1-0 C.J. Martin......... 27-4 31 1-0 - - 1-1 DNP 2-0 1-0 - - 2-0 8-2 12-1 Nic. MacDonald...... 22-7 29 1-0 1-0 3-0 1-1 2-0 3-0 1-1 3-2 2-0 1-1 3-1 1-1 Alex Carson......... 20-7 27 - 1-0 5-1 3-2 2-0 2-1 - 1-0 DNP 2-2 1-0 3-1 Perry Townsend...... 22-4 26 - 2-0 1-0 6-4 2-0 3-0 - 4-0 2-0 2-0 - - Chandler Fenner..... 21-3 24 2-0 - 1-1 3-0 3-0 2-1 - 4-0 1-0 1-1 3-0 1-0 Pat Haidon.......... 19-3 22 - 1-0 - 1-1 7-0 0-1 - 2-0 3-1 2-0 - 3-0 Ricky Otis.......... 18-2 20 - 2-0 1-0 1-0 - 2-0 4-0 1-1 - - - 7-1 Sean Lamkin......... 11-1 12 6-1 3-0 2-0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Anthony Ruoti....... 7-4 11 1-0 2-0 - 1-0 - - 1-1 0-1 - 1-1 1-1 - Colby Husby......... 9-1 10 2-0 - 1-0 1-0 - - 1-0 1-1 2-0 - 1-0 - S. Waterhouse....... 9-0 9 DNP DNP DNP 1-0 DNP - 1-0 1-0 - DNP 5-0 1-0 Tom Mannix.......... 8-1 9 - 1-0 - - 1-1 3-0 - - - 1-0 1-0 1-0 Quentin Liggins..... 7-1 8 DNP DNP DNP - - 2-1 2-0 1-0 - - 1-0 1-0 Matt Ferrel......... 7-1 8 - 2-0 - 2-0 - - 1-0 - 1-0 1-1 - DNP Roman SanDoval...... 4-2 6 - 1-1 - 0-1 2-0 DNP - - DNP - - 1-0 J. McLaughlin....... 3-3 6 - - - - 0-1 DNP 2-1 1-0 - - - 0-1 Marcus Morgan....... 4-1 5 DNP - - - - 1-0 1-0 1-1 - - 1-0 - Dakota Allosso...... 2-1 3 - 1-0 - - - - - DNP 1-0 - 0-1 - Rory Sullivan....... 3-0 3 - - 1-0 - - - - 1-0 1-0 - - - Cav Koch............ 3-0 3 - - - 3-0 - - DNP DNP DNP - - DNP Brian Mauthe........ 2-1 3 DNP - 1-0 1-0 - - - 0-1 - - - - Ger. Mistretta...... 3-0 3 - - - - - - - 3-0 - - - - Don Lemieux......... 2-0 2 - - - - 1-0 1-0 - - - - - - Rob Koster.......... 2-0 2 1-0 - - - - - DNP - - 1-0 - DNP L. Chmielinski...... 2-0 2 - - - - 2-0 - - - - - - - Jake Bauder......... 1-1 2 DNP 1-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Freddie Santana..... 2-0 2 - - - - - - - 1-0 1-0 - - - Nick Mercurio....... 1-0 1 - - - - - - - - - - 1-0 DNP Aaron Jones......... 1-0 1 - - - - - - - 1-0 - - - - Kevin Gallagher..... 1-0 1 - 1-0 - DNP - - DNP DNP - - - DNP Eddie Houghton...... 1-0 1 1-0 - - - - - - - - - - - James Lizotte....... 1-0 1 - 1-0 DNP - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Charles McCall...... 1-0 1 DNP DNP DNP - 1-0 - - - - - - - Dom. Randolph....... 1-0 1 - - - - - - 1-0 - - - - - Eric Oldiges........ 1-0 1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-0

Rushing/Receiving Game-by-Game


2009 Holy Cross Football Holy Cross Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Nov 28, 2009) All games RUSHING No-Yds/TD GU SHU HARV NU BRWN DART CU FOR LEHIGH LAFAYETT BUCKNELL VU Dom. Randolph....... 113-480/7 7-17/0 11-64/2 7-41/1 6-29/0 8-38/0 7-30/0 14-116/2 16-75/0 11-16/0 11-10/1 13-38/0 2-6/1 Matt Bellomo........ 91-442/4 7-14/0 11-51/1 10-35/1 9-62/1 5-16/0 11-91/1 6-14/0 13-82/0 12-59/0 4-12/0 - 3-6/0 Eddie Houghton...... 68-389/5 7-52/0 10-80/1 - 6-17/0 - 5-30/1 5-24/0 8-40/1 7-38/1 7-34/0 8-48/1 5-26/0 L. Chmielinski...... 10-39/1 - 1--4/0 1-9/0 1-5/0 - - - - - 3-21/1 - 4-8/0 Freddie Santana..... 4-29/0 - 1-1/0 - - - 1-9/0 - - 1-8/0 - 1-11/0 - Nick Cole........... 2-18/0 2-18/0 - - - - - - - - - - - Nick Mercurio....... 4-12/0 - - 1-2/0 - 1-0/0 1-5/0 - - - - 1-5/0 DNP Josh Jenkins........ 1-8/0 DNP 1-8/0 - - DNP - DNP DNP DNP - DNP DNP Kevin Watson........ 1-7/1 DNP 1-7/1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Ryan Taggart........ 3-7/0 DNP DNP DNP - - - - 3-7/0 DNP DNP DNP DNP Ger. Mistretta...... 1-6/0 - - - - - - - - 1-6/0 - - - Mike Frawley........ 1-5/0 - - 1-5/0 - - - - DNP DNP - DNP DNP Anthony Blake....... 3-4/0 DNP DNP DNP - DNP 3-4/0 DNP DNP DNP DNP - DNP Kyle Toulouse....... 5-3/0 2-6/0 - 1--6/0 DNP DNP - - - - 1-3/0 1-0/0 - Francis Camara...... 2-0/0 2-0/0 - - - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Team................ 12--25/0 1--2/0 1--5/0 3--7/0 1--2/0 - 1--2/0 2--2/0 1--2/0 1--2/0 1--1/0 - - RECEIVING No-Yds/TD GU SHU HARV NU BRWN DART CU FOR LEHIGH LAFAYETT BUCKNELL VU Bill Edger.......... 49-818/5 7-82/1 3-49/1 2-32/0 2-84/0 2-15/0 2-47/0 9-127/1 4-91/1 5-61/0 3-81/0 3-45/0 7-104/1 L. Chmielinski...... 63-807/4 7-79/0 7-90/1 4-59/0 3-57/1 9-117/0 4-44/1 3-48/0 6-74/0 2-20/0 7-87/1 4-47/0 7-85/0 Freddie Santana..... 46-601/8 4-59/0 3-59/0 1-18/0 1-12/1 7-95/0 4-35/0 2-46/1 7-82/3 4-50/2 4-82/1 5-37/0 4-26/0 Alex Schneider...... 33-275/6 - - 3-20/0 1-17/1 1-5/1 3-17/0 4-41/1 1-3/0 3-35/0 3-31/0 7-54/1 7-52/2 Rob Koster.......... 19-258/3 3-30/0 1-14/0 3-40/0 1-49/1 5-70/2 1--1/0 DNP - 4-49/0 1-7/0 - DNP Matt Bellomo........ 32-251/0 6-67/0 2-20/0 7-40/0 1-9/0 4-22/0 7-46/0 - 2-22/0 2-20/0 - 1-5/0 - Nick Cole........... 23-240/5 5-33/0 2-15/0 1-21/1 2-19/1 4-35/1 3-29/1 2-26/1 1-31/0 - 1-6/0 2-25/0 - Ger. Mistretta...... 5-131/1 - - 1-45/1 1-26/0 - - - - - 1-20/0 1-16/0 1-24/0 Charles McCall...... 14-124/1 DNP DNP DNP 2-18/0 5-35/0 3-46/1 - 1--2/0 1-0/0 1-16/0 1-11/0 - Kyle Toulouse....... 8-83/0 - - - DNP DNP - - 1-13/0 1-9/0 1-9/0 2-13/0 3-39/0 Eddie Houghton...... 10-78/0 1-9/0 1-14/0 - 1-8/0 - - - - 1-3/0 1-9/0 3-18/0 2-17/0 Paul Nielsen........ 2-45/1 2-45/1 DNP DNP DNP DNP - DNP DNP DNP DNP DNP DNP Mike Frawley........ 2-23/0 - - - 1-6/0 1-17/0 - - DNP DNP - DNP DNP Nick Mercurio....... 2-21/0 - 1-13/0 1-8/0 - - - - - - - - DNP Francis Camara...... 1-10/0 1-10/0 - - - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Josh Jenkins........ 2-10/0 DNP - 2-10/0 - DNP - DNP DNP DNP - DNP DNP Josh Nims........... 1-4/0 - - - 1-4/0 - - - - - - - -

Return Stats Game-by-Game


2009 Holy Cross Football Holy Cross Return Stats Game-by-Game (as of Nov 28, 2009) All games PUNT RETURNS No-Yds GU SHU HARV NU BRWN DART CU FOR LEHIGH LAFAYETTBUCKNELL VU Freddie Santana 15-112 4-7 1-36 2-21 3-17 1-13 1-1 - - 1-7 1-6 1-4 - Perry Townsend. 1-26 1-26 - - - - - - - - - - - Quentin Liggins 1-25 DNP DNP DNP 1-25 - - - - - - - - Josh Jenkins... 2-17 DNP 1-8 - 1-9 DNP - DNP DNP DNP - DNP DNP KICK RETURNS No-Yds GU SHU HARV NU BRWN DART CU FOR LEHIGH LAFAYETTBUCKNELL VU Alex Johnson... 31-686 - 1-31 3-51 2-52 4-85 1-15 5-136 3-70 5-118 1-13 3-56 3-59 Kyle Toulouse.. 6-137 - - - DNP DNP - - - - 3-75 2-45 1-17 Freddie Santana 2-36 - 2-36 - - - - - - - - - - John Myrick.... 2-29 - 1-20 - - 1-9 - - - - - - - Josh Jenkins... 2-24 DNP - - 1-19 DNP 1-5 DNP DNP DNP - DNP DNP Chandler Fenner 2-21 2-21 - - - - - - - - - - - Brian Mauthe... 2-17 DNP - - - - - - - - 1-10 - 1-7 Roman SanDoval. 1--16 - - - - 1--16 DNP - - DNP - - - INT. RETURNS No-Yds GU SHU HARV NU BRWN DART CU FOR LEHIGH LAFAYETTBUCKNELL VU Michael Wright. 3-104 - 1-38 - - - 1-53 - - - - 1-13 - Ant. DiMichele. 2-46 - 1-31 - - DNP - - - DNP 1-15 - - Sean Lamkin.... 1-2 1-2 - - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Alex Johnson... 1-0 - - - - 1-0 - - - - - - - FUMBLE RETURNS No-Yds GU SHU HARV NU BRWN DART CU FOR LEHIGH LAFAYETTBUCKNELL VU Ant. DiMichele. 1-38 - - - - DNP - - 1-38 DNP - - -

Passing Game-by-Game


2009 Holy Cross Football Holy Cross Passing Game-by-Game (as of Nov 28, 2009) All games #9 Dom. Randolph Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Georgetown............ 56 36 2 64.3 414 2 27 2-8 131.03 Sacred Heart.......... 38 20 0 52.6 274 2 31 2-10 130.57 Harvard............... 39 25 0 64.1 293 2 45 1-1 144.13 Northeastern.......... 24 16 1 66.7 305 5 50 0-0 233.83 Brown................. 53 38 2 71.7 411 4 30 1-4 154.20 Dartmouth............. 36 26 1 72.2 264 3 42 1-8 155.77 Colgate............... 31 20 3 64.5 288 4 34 1-6 165.78 Fordham............... 35 23 2 65.7 314 4 39 0-0 167.36 Lehigh................ 37 23 1 62.2 247 2 32 3-33 130.67 Lafayette............. 37 23 3 62.2 348 2 42 2-11 142.79 Bucknell.............. 48 29 0 60.4 271 1 21 3-18 114.72 Villanova............. 51 31 0 60.8 347 3 31 0-0 137.35 TOTALS................ 485 310 15 63.9 3776 34 50 16-99 146.26 #7 Ryan Taggart Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Northeastern.......... 1 1 0 100.0 4 0 4 0-0 133.60 Dartmouth............. 1 1 0 100.0 -1 0 0 0-0 91.60 TOTALS................ 2 2 0 100.0 3 0 4 0-0 112.60 #17 Rob Koster Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Sacred Heart.......... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00